Alleen belastingverschil is relevant voor correctiebeleid

Marjo Jacobs 5 mei 2023

Hof Amsterdam:

De inspecteur mag geen van de aangifte afwijkende aanslag opleggen als de belastingcorrectie lager is dan € 225. Dit geldt zelfs bij een inkomenscorrectie van meer dan € 500.

Na eerst een voorlopige aanslag inkomstenbelasting conform de aangifte van een vrouw te hebben opgelegd, stelde de Belastingdienst later vragen aan de vrouw over afgetrokken zorgkosten. Uiteindelijk stelde de inspecteur dat de vrouw € 623 te veel aan zorgkosten had afgetrokken. Hij legde daarom een aanslag op waarbij hij afweek van haar aangifte. De vrouw moest daardoor € 167 betalen. Volgens de vrouw is dit in strijd met het correctiebeleid van de fiscus. De Belastingdienst was van mening toch de aanslag te mogen opleggen, omdat de inkomenscorrectie meer dan € 500 bedroeg. In hoger beroep stelt het Hof de vrouw in het gelijk. Volgens het Hof brengt een redelijke uitleg van het correctiebeleid mee dat een correctie achterwege blijft als de bij te betalen belasting minder dan € 225 is. Dit geldt óók als de inkomenscorrectie boven de € 500-grens uitkomt.

Bron: De Belastingadviseur 2023, nr 8; Hof Amsterdam, 21 maart 2023, ECLI:NL:GHAMS:2023:775