Discussie over openstaande facturen geen AVAS (Afwezigheid Van alle Schuld)

Marjo Jacobs 8 januari 2019

Als uw fiscaal dienstverlener de werkzaamheden voor u als cliënt opschort omdat er nog openstaande facturen zijn, is dit geen verschoonbare reden om de aangifte vennootschapsbelasting te laat in te dienen.

Een B.V. liet al jaren haar administratie door een accountant verzorgen. Op enig moment ontstond er een discussie over diverse openstaande nota’s van de accountant. Voor het opstellen van de aangifte vennootschapsbelasting 2015 deed de accountant een voorstel, maar de B.V. accepteerde dat voorstel niet. Uiteindelijk diende de B.V. zelf een aangifte vennootschapsbelasting in. De uiterste inleverdatum was toen met enkele weken verstreken. De aangiften vennootschapsbelasting 2013 en 2014 waren ook al te laat ingediend en daarvoor waren verzuimboeten opgelegd.

 

In geschil bij Rechtbank Zeeland-West-Brabant is de verzuimboete van € 500 voor het niet tijdig indienen van de aangifte vennootschapsbelasting 2015. De rechtbank oordeelt dat een beroep op afwezigheid van alle schuld (AVAS) slaagt als de B.V. aannemelijk maakt dat zij alle in de gegeven omstandigheden van haar in redelijkheid te vergen zorg heeft betracht om te bewerkstelligen dat tijdig aangifte werd gedaan. Dat is volgens de rechtbank niet het geval. Ondanks dat sprake was van een lopend geschil met de accountant heeft de B.V. het erop aan laten komen dat te laat aangifte zou worden gedaan. De B.V. verwijst ook nog naar een uitspraak van het hof van mei 2017. Die verwijzing baat de B.V. echter niet, omdat een vindplaats of zaaknummer ontbrak en de rechtbank niet kon vaststellen welke uitspraak de B.V. bedoelde. Wel werd de verzuimboete verlaagd van € 1.500 naar € 1.000.

Wet: art. 9 AWR

Meer informatie: Rechtbank Zeeland-West-Brabant 5 december 2018 (gepubliceerd 4 januari 2019), ECLI:NL:RBZWB:2018:6741

Uit Taxence, Michel Halters 8 januari 2019