Huurder die huis kan kopen, kan box-3 belasting betalen

Marjo Jacobs 11 juni 2020

box 3-heffing

Wie een woning huurt maar genoeg vermogen bezit om een eigen woning te kopen, kan het huurder zijn niet opgeven als reden waarom de box 3-heffing voor hem buitensporig is. Tot dit oordeel komt althans Rechtbank Noord-Nederland.

Een x 3-heffing vrouw moest over het jaar 2017 € 1.812 aan belasting over haar box 3-vermogen betalen. Zij stelde dat dit een individuele en buitensporige last was. Zij motiveerde haar stelling onder meer door erop te wijzen dat zij een woning huurde. Volgens de vrouw zat ze daardoor in een meer nadelige positie dan eigenwoningbezitters. Eigenwoningbezitters hoeven immers geen vermogensrendementsheffing te betalen over hun eigen woning. De rechtbank vind dit argument echter onvoldoende. De rechtbank constateert dat de vrouw genoeg vermogen heeft om een woning te kopen. Zij hoeft zelfs geen geldlening daarvoor aan te trekken. Als al sprake zou zijn van een verschil tussen de vrouw en eigenwoningbezitters, kan zij daar dus zelf wat aan veranderen. De rechtbank oordeelt daarom dat voor de vrouw de box 3-heffing niet individueel buitensporig is.

Protocol: art. 1 EP bij EVRM

Wet: art. 5.2 Wet IB 2001 (tekst op 1 januari 2017)

Bron: Rechtbank Noord-Nederland 25 mei 2020 (gepubliceerd 1 juni 2020), ECLI:NL:RBNNE:2020:1930, AWB LEE 19/1909

Door: Remco Latour in Taxence 05 juni 2020