Overzicht persoonsgebonden aftrekposten inkomstenbelasting

Marjo Jacobs 18 februari 2021

De Belastingdienst heeft een document met antwoorden op veelgestelde vragen over de persoonsgebonden aftrekposten in de inkomstenbelasting 2019 gepubliceerd.

In het document ‘Vragen en antwoorden over persoonsgebonden aftrekposten’ staan antwoorden op vragen over:

Uitgaven voor specifieke zorgkosten, bijvoorbeeld:

 • voedingssupplementen
 • de kosten van een bezoek aan de bedrijfsarts
 • de contributie voor de belangenvereniging
 • extra vervoerskosten
 • startdatum Ivf-behandeling
 • hulpmiddelen (zoals stomadouche; opsta-stoel; bril kleurenblindheid)

Scholingsuitgaven zoals:

 • scholingsuitgaven en studiefinanciering
 • scholingsuitgaven voorgeschoten door ouders
 • kosten deelname aan congressen
 • terugbetalen studiekosten aan de werkgever
 • lidmaatschapskosten van beroeps- of wetenschappelijke verenigingen

Aftrekbare giften met vragen over:

 • tegenprestatie
 • periodieke giften
 • schenking van certificaten van aandelen
 • onzekerheidsvereiste bij twee schenkers
 • een ouderbijdrage aan school

Bron: Forum Fiscaal Dienstverleners, 16 februari 2021