Belastingdienst richt pijlen op rekening-courant

Marjo Jacobs 4 januari 2018

De rook van de vuurpijlen is net opgetrokken. Hier en daar klinkt nog een verdwaalde knal en dat zal nog wel even duren. Het nieuwe fiscale jaar belooft namelijk het nodige vuurwerk voor de belastingadviseur. Nieuwe wetgeving, maar ook oude vertrouwde punten vragen dringend aandacht. Eén daarvan is de rekening-courant (rc) van de directeur-grootaandeelhouder (dga).

Belastingdienst bord

Grijs gebied

Via een rekening-courant worden kleine, tijdelijke bedragen over en weer geboekt tussen de aandeelhouder en zijn vennootschap. Deze bedragen kunnen onopgemerkt flink oplopen. En dat is spelen met vuur. U kent vast wel iemand die de kans loopt zijn vingers te branden. Om dit te voorkomen moet er worden gehandeld onder voorwaarden zoals onafhankelijke derden in het economische verkeer ook zouden doen, het at arm’s length-beginsel.

Het is duidelijk dat een zakelijke rente moet worden afgesproken. Toch blijft dit een grijs gebied. De staatssecretaris heeft goedgekeurd dat bij een kleine rekening-courant verhouding geen rente berekend hoeft te worden. Het saldo komt dan het hele jaar niet boven de € 17.500,-. Voordeel voor de dga is dat hij geen belaste rente-inkomsten in box 1 hoeft aan te geven. De BV mag dan vanzelfsprekend de rentekosten niet aftrekken. Een praktische regeling, maar discutabel. Zakelijkheid is tenslotte een speerpunt van de belastingdienst. Ik ken geen bank of persoon die mij een tijdje zeventienduizend euro leent zonder dat hij daar iets aan wil verdienen. Sommigen berekenen geen rente wanneer het rekening-courantsaldo aan het begin en eind van het jaar lager is dan € 17.500,-, terwijl het gedurende het jaar wel tijdelijk hoger was. In dit geval geldt de goedkeuring niet en is het berekenen van rente verplicht.

Terug naar de hoogopgelopen rekening-couranten. In Nederland gaat het om een gigantisch bedrag, met een geschatte omvang van circa tien miljard euro. Bij een gebruteerd ab-tarief van 25% kan de belastingdienst een klapper van ruim drie miljard maken. Het gerucht gaat dat de belastingdienst zijn vuurpijlen zal richten op dga’s die onvoldoende middelen hebben om de schuld af te lossen. De eerste pijlen worden afgeschoten op de grotere vissen. Daarna komen de iets minder grote vissen aan de beurt en zo verder. Of de geruchten waar zijn, is afwachten. Maar waar rook is, is vuur.

Risico´s

Hoe hoog de rekening-courant mag zijn, is onder andere afhankelijk van het salaris van de dga. In het economische verkeer is de maximale leencapaciteit immers afhankelijk van het inkomen. Overwaarde van de woning of andere panden wordt mogelijk als zekerheid geaccepteerd. Maar hopelijk heeft de dga meer financiële ijzers in het vuur, zoals beschikbare liquiditeiten of zekerheden die gesteld kunnen worden.

Het is verstandig om na te gaan of er nog voldoende dekking in privé is. Durft uw adviseur voor u de hand in het vuur te steken? Zorg dat de belastingdienst niet tot het uiterste kan gaan en uw financiële dromen als een rotje uiteenspatten. De inspecteur kan namelijk stellen dat sprake is van een uitdeling, kan een gedeeltelijke aflossing eisen of een veronderstelde kwijtschelding aannemen. Voorkom een navordering met als klap op de vuurpijl een vette boete. Een faillissement van u ligt dan mogelijk op de loer. Ga op tijd in gesprek voor een passende oplossing. Bovendien kan nu aflossen door dividend uit te keren tegen 25% fiscaal gunstiger zijn dan later tegen 28,5%.

 

bron: https://www2.nextens.nl/columns/belastingdienst-richt-pijlen-op-rekening-courant