Oud dwangbevel kan van erfenis dure grap maken

Marjo Jacobs 7 november 2017

Wie als erfgenaam beneficiair aanvaardt, moet goed controleren of er geen oude dwangbevelen zijn in verband met aansprakelijkheid van de erflater. Ondanks het feit dat tegenwoordig de verjaring van belastingschulden op andere manieren wordt gestuit, kan het oude dwangbevel zijn werk hebben gedaan. De belastingschuld is dan niet verjaard zodat de erfgenaam ermee wordt geconfronteerd!

Een man was bestuurder van een B.V. waarin zijn vrouw alle aandelen hield. De fiscus stelde de man aansprakelijk voor de naheffingsaanslagen loonheffingen en omzetbelasting van die B.V. De bestuurder ging in bezwaar en beroep tegen de aansprakelijkstelling. Deze beroepsprocedure duurde jaren en tegen de tijd dat de belastingrechter de laatste uitspraak deed, was de man al overleden. Zijn erfgenamen stelden vervolgens dat de belasting- en aansprakelijkheidsschulden waren verjaard. Het geschil kwam voor Hof Arnhem-Leeuwarden. Het  hof constateerde dat de ontvanger in de jaren 2002, 2006 en 2007 dwangbevelen had betekend om de verjaring van zijn claim te stuiten. Sinds 1 juli 2009 gelden andere regels voor stuiting, maar op grond van overgangsrecht golden die regels in dit geval pas per 1 januari 2011. Bovendien had de ontvanger naderhand nog enkele mededelingen gedaan waarin hij zijn recht op betaling voorbehield. Onder deze omstandigheden viel niet te zeggen dat de ontvanger op onjuiste wijze de verjaring had gestuit. Hij kon dus nog steeds de belastingschulden vorderen van de erfgenamen.

Wet: artikel 27 IW, artikel III Vierde tranche Awb en artikel XXIII Wet OFM 2011

Meer informatie: Arnhem-Leeuwarden 31 oktober 2017 (gepubliceerd 6 november 2017), ECLI:NL:GHARL:2017:9355

Bron: Taxence, fiscaal nieuws voor professionals, 7 november 2017