Marjo Jacobs november 7, 2017

Wie als erfgenaam beneficiair aanvaardt, moet goed controleren of er geen oude dwangbevelen zijn in verband met aansprakelijkheid van de erflater. Ondanks het feit dat tegenwoordig de verjaring van belastingschulden op andere manieren wordt gestuit, kan het oude dwangbevel zijn werk hebben gedaan. De belastingschuld is dan niet verjaard zodat de erfgenaam ermee wordt geconfronteerd!

Een man was bestuurder van een B.V. waarin zijn vrouw alle aandelen hield. De fiscus stelde de man aansprakelijk voor de naheffingsaanslagen loonheffingen en omzetbelasting van die B.V. De bestuurder ging in bezwaar en beroep tegen de aansprakelijkstelling. Deze beroepsprocedure duurde jaren en tegen de tijd dat de belastingrechter de laatste uitspraak deed, was de man al overleden. Zijn erfgenamen stelden vervolgens dat de belasting- en aansprakelijkheidsschulden waren verjaard. Het geschil kwam voor Hof Arnhem-Leeuwarden. Het  hof constateerde dat de ontvanger in de jaren 2002, 2006 en 2007 dwangbevelen had betekend om de verjaring van zijn claim te stuiten. Sinds 1 juli 2009 gelden andere regels voor stuiting, maar op grond van overgangsrecht golden die regels in dit geval pas per 1 januari 2011. Bovendien had de ontvanger naderhand nog enkele mededelingen gedaan waarin hij zijn recht op betaling voorbehield. Onder deze omstandigheden viel niet te zeggen dat de ontvanger op onjuiste wijze de verjaring had gestuit. Hij kon dus nog steeds de belastingschulden vorderen van de erfgenamen.

Wet: artikel 27 IW, artikel III Vierde tranche Awb en artikel XXIII Wet OFM 2011

Meer informatie: Arnhem-Leeuwarden 31 oktober 2017 (gepubliceerd 6 november 2017), ECLI:NL:GHARL:2017:9355

Bron: Taxence, fiscaal nieuws voor professionals, 7 november 2017


Heeft u een brief ontvangen over de machtiging voor Serviceberichten Aanslag? En staat hierin niet de juiste naam van uw intermediair? De Belastingdienst geeft aan dat hier fouten mee zijn gemaakt en biedt daarvoor haar excuses aan.

Door een verstoring staat in 774 brieven aan burgers en bedrijven die gebruik maken van de diensten van een intermediair een andere naam dan die van de eigen intermediair. De Belastingdienst stuurt op korte termijn een nieuwe registratiebrief met uitleg.

Uw klant hoeft niets te doen. De Belastingdienst maakt excuses voor het ongemak.

Bron: Forum Fiscaal Dienstverleners 14 september 2017


 

Hier ga ik mijn zuurverdiende bruto-inkomen niet aan uitgeven’

Janneke uit Capelle aan den IJssel zegde vorig jaar geleden al haar abonnement bij De Belastingdienst op. “Goedkoop is het natuurlijk nooit geweest, maar je had vroeger tenminste nog het idee dat je er iets moois voor terug kreeg. Zoals kinderopvangtoeslag of een goed functionerende samenleving. Maar toen ik zag wat voor afvloeingsregeling ze voor zichzelf hadden verzonnen was voor mij de maat vol. Daar ga ik mijn zuurverdiende bruto-inkomen niet aan uitgeven.”

Ook Herman uit Schiedam (niet zijn echte naam) is geen klant meer bij de Belastingdienst. Hij is niet overgestapt naar een andere belastingdienst maar besloot helemaal te stoppen met zijn belastingverplichtingen: “Ach nee joh, alsof ze het bij een andere belastingdienst beter voor elkaar hebben. Al die fiscussen zijn een pot nat. Dan geef ik mijn geld liever uit aan iets anders, zoals leuke dingen.”

Bron: De Speld: 19 augustus 2017 door 

Voor wie De speld niet kent: Het is een satirisch online magazine (red)


Wilt u voor belastingjaar 2015 aangemerkt worden als kwalificerend buitenlands belastingplichtige? En heeft u nog geen inkomensverklaring opgestuurd? Dan ontvangt u binnenkort een brief van de Belastingdienst.

In de brief, die deze week wordt verstuurd, vraagt de Belastingdienst de belastingplichtige om de inkomensverklaring alsnog binnen 8 weken na de ontvangst van de brief op te sturen als hij aangemerkt wil worden als kwalificerend buitenlands belastingplichtige.

Als de Belastingdienst de inkomensverklaring niet ontvangt, zal de aangifte inkomstenbelasting 2015 gecorrigeerd worden. Immers, als de belastingplichtige geen kwalificerend buitenlands belastingplichtige is, heeft hij geen recht op dezelfde aftrekposten en heffingskortingen als een inwoner van Nederland.

Bron: Belastingdienst forum fiscaal dienstverleners 13 april 2017


Het Register Belastingadviseurs (RB) heeft dinsdag 11 april 2017 met de Vereniging van Hoge ambtenaren bij het Ministerie van Financiën (VHMF) een gezamenlijke oproep verzonden aan de informateur voor het te vormen kabinet. Hierin roepen belastingadviseurs en belastinginspecteurs vanuit een gedeeld belang op tot verbetering van de belastingheffing en versterking van de Belastingdienst.

RB-voorzitter Wil Vennix: “Gebroederlijk maken inspecteurs én adviseurs zich zorgen over de staat van onze belastingwetgeving en ons heffingssysteem. Vereenvoudiging en minder instrumentalisme is echt hoognodig. Tevens bepleiten RB en VHMF maatregelen tot versterking van de Belastingdienst. Een goed functionerende Belastingdienst is namelijk voor iedereen cruciaal, ook voor ondernemers en hun adviseurs. Naar verwachting vinden wij bij de architecten van het nieuwe kabinet een willig oor voor onze oproep, aangezien deze zaken in de meeste partijprogramma’s als primaire aandachtspunten zijn vermeld.”

Bron: Register Belastingadviseurs 12 april 2017


Wanneer een belastingplichtige op basis van foutieve informatie verkregen via de BelastingTelefoon de aangifte te goeder trouw invult, is een boete niet aan de orde. De inspecteur zal bij het beoordelen van de aangifte deze fout wel corrigeren zodat een juiste aanslag wordt opgelegd.

Dit zegt staatssecretaris Wiebes in een Kamerbrief van 29 maart op een vraag naar aanleiding van het onderzoek dat de Consumentenbond heeft uitgevoerd bij de BelastingTelefoon.

Hiermee is geen sprake van gewijzigd beleid: een foute aangifte wordt door de Belastingdienst altijd al gecorrigeerd waarna er een juiste aanslag wordt opgelegd.

De staatssecretaris voert het komende halfjaar een aantal verbetermaatregelen uit bij de BelastingTelefoon, waarover hij aan de Tweede Kamer zal rapporteren.

Bron: Belastingdienst forum fiscaal dienstverleners 11 april 2017


Logo Mitchell Klijs
Gemaakt en onderhoud door:
Mitchell Klijs